First Year Distinctions-2016

First Year Distinctions-2016

SR.NO. BRANCH NAME OF STUDENT Result %
1 ETC BHOSALE VYANKAT RAJARAMRAO DISTIN. 76%
2 CSE KUSHWAHA SONU JAMVANT DISTIN. 76%
3 MECH SHINDE AMOL DNYANESHWAR DISTIN. 73%
4 CIVIL DHIWAR KRISHNA ARVIND DISTIN. 70%
5 CSE WAGHMARE ANITA BALASAHEB DISTIN. 70%
6 CSE PATEL KAUSHAL DAHYABHAI DISTIN. 68%
7 CSE SANGLE MAHESH GUNWANTRAO DISTIN. 68%
8 MECH HIWALE POOJA BHAUSAHEB DISTIN. 67%
9 CSE RASAL SAMIKSHA ROHIDAS DISTIN. 67%
10 MECH KHOKALE SHUBHAM PRALHAD DISTIN. 66%
11 CSE SOMMARE TEJASWINI YASHWANTRAO DISTIN. 66%
12 CIVIL JOGI AMOL RAMCHANDRA 1st DIV 65%
13 CIVIL SANDALWAR VAISHNAVI   HIRAMAN 1st DIV 65%
14 MECH KAMBLE ABHIJEET VINOD 1st DIV 63%
15 CIVIL SHINDE PARMESHWAR BHANUDASRAO 1st DIV 62%
16 ETC VIDHATE SHWETA RAMDAS 1st DIV 62%

Leave a Reply

    DarkWebLinks.org darkweblinks org hidden wiki 2017 tor directory hidden wiki link 2017 pinkmeth website tor search engine pinkmeth link onion directory tor websites dark web websites hidden wiki 2016 deep web links 2016 deep web site onion websites hidden wiki link 2016 deep wiki darknet search engine onion links 2016 darknet websites tor links 2016 tor search dark web link 2016 deep web sites 2016 onion sites 2016 hidden wikipedia onion wiki index php main page darknet website list the hidden wiki 2016 onion list list of dark websites dark web links dark web urls deep web links deep web urls