First Year Distinctions-2016

First Year Distinctions-2016

SR.NO. BRANCH NAME OF STUDENT Result %
1 ETC BHOSALE VYANKAT RAJARAMRAO DISTIN. 76%
2 CSE KUSHWAHA SONU JAMVANT DISTIN. 76%
3 MECH SHINDE AMOL DNYANESHWAR DISTIN. 73%
4 CIVIL DHIWAR KRISHNA ARVIND DISTIN. 70%
5 CSE WAGHMARE ANITA BALASAHEB DISTIN. 70%
6 CSE PATEL KAUSHAL DAHYABHAI DISTIN. 68%
7 CSE SANGLE MAHESH GUNWANTRAO DISTIN. 68%
8 MECH HIWALE POOJA BHAUSAHEB DISTIN. 67%
9 CSE RASAL SAMIKSHA ROHIDAS DISTIN. 67%
10 MECH KHOKALE SHUBHAM PRALHAD DISTIN. 66%
11 CSE SOMMARE TEJASWINI YASHWANTRAO DISTIN. 66%
12 CIVIL JOGI AMOL RAMCHANDRA 1st DIV 65%
13 CIVIL SANDALWAR VAISHNAVI   HIRAMAN 1st DIV 65%
14 MECH KAMBLE ABHIJEET VINOD 1st DIV 63%
15 CIVIL SHINDE PARMESHWAR BHANUDASRAO 1st DIV 62%
16 ETC VIDHATE SHWETA RAMDAS 1st DIV 62%

Leave a Reply